JA, KJO ESHTE JETA


Sırp zulmünün tüm şiddetiyle sürdüğü günlerde bu kitabın 1000 adedi -manevi destek amacıyla- Balkanlara gönderilmiş, Arnavutça bilen gençlere okutulmuştur.