...

Ömer Sevinçgül
Yazar... Romancı... Hikâyeci... 
Hayatın anlamını kitaplarla keşfetti. Kitabın önemine inanıp on beşinde yazar olmaya karar verdi. Sayısı kırkı bulan eserlerini hakikat arayıcısı okurları düşünerek yazdı. Yayın alanında 'gençlik kitapları yazarı' diye tanındı. Kitapları Almanca, İngilizce, Boşnakça ve Arnavutçaya çevrildi ve yayımlandı. Tercümeye TC Kültür Bakanlığı destek verdi. 

e-mail