GENÇLER İÇİN LÜGAT

Bu eseri temel kaynaklarımızda kullanılan ama yeni nesillerce bilinmeyen kelimeleri sade bir dille tanımlamak maksadıyla hazırladım. Her kelimenin eserlerdeki yerini buldum, karşılıklarını siyak ve sibakına, yani öncesine ve sonrasına bakarak yazdım. Risalelerde bulunmayan ama günümüz düşünce dünyasında boy gösteren önemli kelimeleri de lügate aldım ve tanımladım. Hacminin kabarmaması ve kolayca kullanılabilir olması için, manaları veciz bir dille anlatmaya çalıştım. Bu kitap yıllarca süren bir çabanın meyvesidir. Dilerim, ruhları aydınlatan Nur pınarlarıyla hakikat âşıkları arasında bir köprü olur.