JA, KJO ESHTE JETA


'İşte Hayat Böyledir' adlı kitabımız Arnavutçaya çevrildi ve yayımlandı.
...
Not: Bu kitabın 1000 adedi, Sırp zulmünün tüm şiddetiyle sürdüğü günlerde Arnavutluk ve Bosna'ya gönderilmiş, manevi destek amacıyla Arnavutça bilen gençlere okutulmuştur.