JA, KJO ESHTE JETA

Bu kitabın 1000 adedi, Sırp zulmünün tüm şiddetiyle sürdüğü günlerde Arnavutluk ve Bosna'ya gönderilmiş, manevi destek amacıyla Arnavutça bilen gençlere okutulmuştur.