BİR GİZLİ HAZİNE İDİM

Yaz tatilim başlamıştı. Bir sabah vakti kasabadaki evimize döndüm. Beni kapıda gören annem sevincinden ağlamaya başladı. Babam yurt dışındaydı. Ben okul için evden ayrıldıktan sonra annem büsbütün yalnız kalmıştı. Gelişim onu çok sevindirdi. Birlikte kahvaltı ettik. Sofrayı kaldırdıktan sonra büfenin çekmecesinden bir paket çıkardı, önüme koydu.

"Bu nedir anne?" dedim.

"Bilge verdi, sana iletmem için."
"Ne var içinde?"
"Bilmiyorum."
Paketi heyecanla açtım. İçinden bir mektup, bir de defter çıktı. Önce mektubu okudum.
...
"Yarın seyahate çıkıyorum. Ne zaman döneceğim belli değil. Belki de hiç dönemem. Nasip… Paketteki defter sana hediyemdir, sende kalabilir.
İnsanın gerçek tarihini merak ettiğini söylemiştin. Bunu unutmadım. Sen gittikten sonra bu deftere en güvenilir bilgileri yazmaya başladım.
Defterdeki metinler, insanlığın manevi tarihidir. İbretlerle doludur. İçindeki bilgiler, vahye dayalı olması sebebiyle kesindir.
Baştan sona kıssalardan oluşmuştur. Kıssa, önemi sebebiyle dilden dile aktarılan öykü demektir. Kurán bize en güzel kıssaları anlatmıştır.
Bunları, nebilerin geliş sırasına göre birbirini izleyen hikâyeler haline getirdim. Farklı yerlerde anlatılan bölümleri birleştirdim. Uzun öyküleri bölümlere ayırdım.
Kurgu yaparken, surelerdeki metinleri ekseriyetle aynen aldım. Böylece ortaya kıymetini muhtevasından alan bir metin çıktı.
Nebilerle ilgili güvenilir birincil kaynak Kuran, ikincil kaynak ise sahih hadislerdir. Bu iki kaynakta yer almayan bilgilere güvenilmez.  
Bazı kapalı noktaları açmak ve terimleri tanımlamak için notlar da yazdım, okurken göreceksin. Bunları da yine en güvenilir kaynaklardan yararlanarak kaleme aldım.
Deftere 'Bir Gizli Hazine idim' ismini layık gördüm. Bu lafız bir kudsî hadiste geçer. Kaynağı, Suyûtî'nin 'Ed-Dürerü'l-Müntesire' adlı eseridir.  
Bu defterde anlatılan kıssalar tılsımlı serüvenlerdir. Sırlarla doludur. Eski diyarlardan haberler verir… Asılları 'mühürlenmiş' bir kitaptadır…
Karanlıkları delen yıldız… Dumansız ateşten yaratılan mahlûklar… Tapınak yapan cinler… Mektup taşıyan Hüdhüd kuşu… Saba melikesi Belkıs… Beşiğinde konuşan bebek… İnsan suretinde melekler… Diriltilen ölüler…
Yeryüzünü kaplayan tufan… Yarılıp yol veren deniz… Hünerli sihirbazlar… Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc… Kaderin sırlarını bilen adam… Etkisi bir ömür süren rüyalar…
Balığın karnında yolculuk… Benzeri söylenemeyen sözler… Cennetteki prolog… Görkemli sütunlar sahibi İrem, kayaları yontan Semud, ehramlara gömülü Firavunlar… Üç yüz dokuz yıl süren uyku… Mucizeler ve nice akıl almaz olay…
Bu defterde hayal gücüne meydan okuyan gerçekler var! Dikkatle okursan, en önemli sırları, gizemleri, tılsımları keşfedebilirsin."