JA, KJO ESHTE JETA

Yazılarımdan bir seçme yapılıp Arnavutçaya çevrildi ve yayınlandı.