ÖZEL LÜGAT

“Küçük Lügat” adlı çalışmamdan istifade edenler, ağız birliği etmişçesine, hep şunu söylüyorlardı: Bu kitap güzel ve faydalı, fakat başka bir kitaba daha ihtiyaç var. Hem terkiplere yer veren, hem de terimleri açıklayan bir lügat hazırlamalısınız. Ben de bu sese kulak verdim. Yıllardır hazırlık yapıyor, notlar biriktiriyordum. Tamamlamak bu sene nasip oldu. Özel Lügati, temel kaynaklarımızda kullanılan ama yeni nesillerce bilinmeyen kelime, terim ve terkipleri târif etmek için hazırladım.
Hedefe giderken, önce edebi, felsefi, dini temel kaynakları taradım, bilinen kelimeleri elemek suretiyle bilinmeyen kelime, terkip ve terimleri tespit ettim. Her kelime ve terkibin eserlerdeki yerlerini buldum, karşılıklarını siyak ve sibakına, yani öncesine ve sonrasına bakarak yazdım.
Kaynak olarak öncelikle risalelerden faydalandım, ama gerekli hâllerde güvenilir temel kaynaklara da müracaat ettim. İkinci derecedeki kaynaklarımdan bazıları şunlardı:
Müfredât: Râgıb el İsfehanî, Târifât: Seyyid Şerif Cürcanî, Kamus-ı Okyanus: Mecdüddin Firüz Abadî, Kamus-ı Türkî: Şemseddin Sami Efendi...
Ehemmiyetli kavram, terim ve terkipleri özlü bir şekilde izah ettim, ihtiyaç hâlinde örnekler verdim. Terkiplerin karşılıklarını yazarken, gerekli durumlarda, içinde geçen kelimeleri ayrıca açıkladım. Terkiplerde geçen kelimelere müstakil olarak da yer verdim.
Kaynak kitaplarda bulunmayan ama günümüz düşünce dünyasında boy gösteren önemli kelimeleri de buraya aldım ve tanımladım.
Kitabın hacminin kabarmaması ve kolayca kullanılabilir olması için, mânaları veciz bir dille anlatmaya çalıştım.
Aslında, bir kelimenin telaffuzu ancak kulak yoluyla öğrenilebilir, fakat yerli yerinde kullanılan "aksân" işaretinin de önemi inkâr edilemez. Ben de, kelimenin doğru okunuşunu bir nebze de olsa gösterebilmek için "aksân" işareti kullandım.
Hem madde başlıklarını, hem de tanım ve açıklama cümlelerini küçük harfle başlattım. Baskı teknikleri açısından böylesi daha faydalı olur diye düşündüm.
Kitabı hazırlarken elimden geleni esirgemedim. Eski dilde kullanılan tamlamalara yer vermesi, kavramları yeteri kadar tanımlaması, içerik bakımından zengin olmakla birlikte hacminin kabarık olmaması gibi nitelikleriyle özgün bir kitap çıktı ortaya.
Özel Lügat’in, ruhları aydınlatan ışık pınarlarıyla hakikat âşıkları arasında bir köprü olmasını diliyorum.