KÜÇÜK LÜGAT

Fiyatı uygun, taşınması kolay bir cep lügatidir. Önemli özelliklerini kısaca söyleyeyim:
İmani, felsefi, ilmi kitaplarda geçen ve tanımı gereken önemli kelimeler bu lügatte bulunsun istedim.
En az kelimeyle en isabetli karşılıklar vermeye çalıştım.
Açıklanan kelimeleri eski imlaya göre, karşılıklarını ise günümüz imlasına göre yazdım.
Kelimelerin yazılışında uzun, ince ve "ayın"lı heceleri "aksan" işaretiyle gösterdim.
Önemli "kavram"ları ve "terim"leri kısaca tarif ettim.
Tanınması gereken sahısları en önemli özellikleriyle kısaca tanıttım.
Kelimenin önünde ve sonunda yer alan "ek'lerin görevlerini belirttim.
Tek kelime gibi kullanılan "terkip"lere de yer verdim.